Hanne Andreassen

Jeg har i mange år undervist seniorer i turistengelsk først gennem min tidligere arbejdsplads VidenDjurs i Grenaa og nu gennem AOF Djursland. Det begyndte alt sammen med en forespørgsel fra Ældresagen i Norddjurs, hvor der jævnligt arrangeres rejser til udlandet for Ældresagens medlemmer. Behovet for at kunne forstå og ikke mindst udtrykke sig på engelsk var tilsyneladende så stort, at der var en del, som ønskede at modtage undervisning.
I dag kan jeg sige, at jeg var den heldige, som fik tilbuddet om at sætte et kursus op. Jeg har i løbet af årene haft den glæde at møde mange seniorer som med iver og interesse har kastet sig ud i et fremmed sprog, som de ikke har beskæftiget sig med i mange år.
Derfor skylder jeg mine mange kursister en stor tak. Uden dem ville denne bog ikke være en realitet. De har givet mig lyst og inspiration til at udforske destinationer, som mange af dem gerne vil besøge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *