Øvelser

Visionen søges!

Poster_for_drama_performance_of__Waiting_for_Godot_-300x198Det mest spændende under lockout er … at der sker absolut intet, heller ikke fra forældrenes side.

Lærerne er kede af at miste deres klar arbejdsrammer og af at skulle arbejde flere timer uden mere i løn.

KL (og regeringen) vil have frihed til at bestemme over lærerne.

Forældrene klarer sig på en eller andet måde uden meget brok.

Hvad skal der til for at bringer modparter sammen før desperationen gør det?

Det er en fælles vision som mangler, mener jeg.

Hvor er de opløftende scenarier af hvordan skoledagen kunne se ud?

Er det så fra Ny Nordisk Skole at vi kan hente sådanne visioner? Deres video kan man i hvert fald ikke modsige, da den ikke siger noget konkret. Vi hører uklare ting om kreative fag eller/og lektiecaféer men det er også det.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9bqkZJHCRC4[/youtube]

Hvad skal vi så med en længere dag?

Hvor langt skal dagen blive? Lige så langt som i England? Der prøver de at gøre skoledagen endnu længere for at indhenter de kinesiske børn.

Eller skal den nuværende skoledag bare være mere effektiv?

Tilfældigvis har Danmark lige haft besøg af John Hattie i sidste uge. Han har arbejdet i over 15 år med at gennemgå videnskabelige resultater om hvad der virker i skolen. Resuméet findes her. Men kort sagt handler det om masser af feedback. Feedback fra ledelsen til læreren, fra læreren til eleverne og blandt elever i form af peer to peer undervisning. Altså masser af samarbejde. Nogle mener at det sker allerede nu i folkeskoler.

Jeg kan se på Ny Nordisk Skoles hjemmeside at en af de få konkrete forudsætningerne er at ”der skal udarbejdes mindst ét årligt NNS-forandringsprojekt i netværket, og forældre og elever skal inddrages i forandringsprocessen”. Det lyder spændende, effektivt og demokratisk frem for at blive tvunget til det som vi ser under lockoutet.

Hvordan kunne det lade sig gøre? Et eksempel er Powerful Learning Practice i USA som fremmer forandring i skoler med konstante analyser af praksis igennem action research projekter der bliver til en levevis for skolens personale. Jeg har været coach i The Connected Learner Experience til ca 20 teams i USA og Canada med PLP og har set at ændring sker gradvis, naturligt og med alle parters accept. Det sker med brug af underviser teams ligesom Ny Nordiske Skole vil. Det er en demokratisk proces. Og det starter med en fælles vision og tillid blandt de forskellige parter.

Hvor er denne fælles vision? Hvordan kan den dannes under lockouten?

Picture credit: By Fewskulchor (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
Redigeret af Gwen Fox

Læring under lockout

NIIT-award_photo3Så truer Lockouten og vi ser frem til måske flere uger uden undervisning. Tilfældigvis er TED prisen i 2013 lige blevet uddelt til Prof Sugata Mitra. Han mener at alle børn ikke bare er villig til at lære i samarbejde med andre, men derudover at, børn er i stand til selv at styr deres egen læring i en såkaldt Self-Organised Learning Environment (SOLE). Så er chancen her, faute de mieux, for at afprøve det. Opskriften findes her pt. kun på engelsk.

Mitras ideer er ikke bare tænkestof, men er resultat af årelange eksperimenter verden rundt siden halvfjerdserne. Gør man læringsmaterialer til rådighed, udforsker børnene det selv. Læringsmaterialer behøver ikke engang være pædagogisk designet; i mange tilfælde er adgang til internettet nok for at komme med resultater i f. eks. biologi, sprog, kunst og computer programmering. Eksperimenterne har involveret verdens fattigste børn og begyndte for nyligt med børn i Europa hvor samme resultater opnås. Der er mange engagerende videoer og artikler om eksperimenterne som kan findes online, blandt andet her, her og her.

Det væsentligste er at

  • Materialer er til rådighed
  • Børn arbejde sammen og ikke individuelt

Mitra vil gerne have at mange nu afprøver hans opskrift verden rundt og sender ham resultaterne. Og et tegn på at han begynder at true vores opfattelse af undervisning ses ved, at der nu begynder at komme kritik af hans budskab. Hoved kritikken af selve opskriften er dog faktisk at det er voksne som skal komme med de vigtige spørgsmål som der skal findes svar til af børnene. Hov, hov siger kritikkere, hvis børnene er så kloge, skal de ikke selv komme med spørgsmål? Jo det skal de, men vi er nødt til at bøje os lidt ind i den virkelig verden.

Initiativet tager udgangspunkt i manglen på underviser i udviklingslande og forsøger at sætte hurtigt gang i processen. Men det viser sig at resultaterne også har mulig betydning for andre børn end dem i udviklingsland.

Men kunne denne opskrift her ikke afprøves i tilfældet af Lockout? Ud af en sørgelig situation, kunne der komme et værdifuldt forsøg. For resten giver lockoutet børn et forfærdeligt billede af hvordan man løser problemer i de voksenes verden. Do as I say, not as I do!

Redigeret af Gwen Fox

Iværksættersyn

GruppeBallons_400pix_bearbeitet-300x213Jeg står for kvalitets sikring i det Uni-Key projekt som løber fra oktober 2011-september 2013.

Europæiske såvel som nationale politik og strategier (fx EU2020-strategi og deres nationale kolleger, Oslo Agenda for Entrepreneurship Education) understreger behovet for en større samarbejdes indsats mellem universiteter og virksomheder og udviklingen af en iværksætterkultur og innovation.

Projektet konsortium er enig i, at potentialet i praktik og studier faser i udlandet (fx Erasmus og Leonardo-praktikophold) til udvikling af både iværksætter-og interkulturelle kompetencer til strategisk karriereplanlægning ikke er blevet udnyttet fuldt ud endnu. Iværksætterfærdigheder behandles som et ” vigtig europæisk kompetence for livslang læring”. Uni-Keys “bottom-up tilgang” betyder, at vi modtager studerende / kandidater, når de kommer ud af deres “comfort zone”, dvs foretager en EU University-Enterprise mobilitet periode, fx et Erasmus-placering.

Uni-Key identificerer centrale situationer i løbet af et praktikophold og forvandler dem til nøgle iværksætter læringssituationer, dvs iværksætter færdighedstræning ligger i praktiske situationer som hver studerende oplever før, under og efter et ophold i udlandet. Uni-Key programmet består af 7 lærings-moduler og et train-the-trainer modul. Uni-Key har endvidere til formål at nyttiggøre praktik perioder for universiteter og erhvervsliv til overførsel af viden, forskning og innovation. Uni-Key forvandler eleverne til “transfer agenter”. Hvis mobilitet, herunder universitets-virksomhed mobilitet skal integreres i henhold til “Unge på vej”-initiativet (2020-strategi) skal antallet af anbringelser øges. Mikro-og unge virksomheder kan ofte ikke konkurrere med det ryer og trænings-programmerne fra store virksomheder – Uni-Key udforsker formater af placeringer, som er attraktive for både iværksættere og studerende, og som lægger vægt på kontakten til ejeren – som den studerende aldrig har i store virksomheder. Uni-Key læringsmoduler tager højde for tilgængelighed af mobile enheder for at tage hensyn til behovet for fleksibilitet af mobile målgrupper.